Home

WINTER OPENING TIMES – THE CLIFFS, MORFA NEFYN, PWLLHELI

Welcome to The Cliffs, a family friendly restaurant and bar in the unique coastal location of Morfa Nefyn. Our Autmun/Winter menu features a selection of newly curated dishes alongside established “Cliffs’ Favourites”. Our menu changes every couple of weeks taking advantage of local, fresh and seasonal produce. Bookings are always advised at this very popular eatery especially if you want to celebrate in style with friends and family.

Croeso i’r Cliffs, bwyty a bâr sydd yn addas i deuluoedd, mewn lleoliad arfordirol unigryw ym Morfa Nefyn Ar ein bwydlen am yr Hydref/Gaeaf ceir detholiad o brydau newydd ynghyd â ffefrynnau sefydliedig  Y Cliffs. 

Mae ein bwydlen yn newid pob ychydig wythnosau gan fanteisio ar gynnyrch lleol ffres a thymhorol. Cynghorir archebu bwrdd pob amser yn y bwyty poblogaidd hwn, yn enwedig os ydych am ddathlu mewn steil gyda ffrindiau a theulu.